Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

1. Introduktion

Det här dokumentet innehåller information om behandling av personuppgifter inom ramen för vår användning av kunddata och vilka rättigheter du har som besökare, kund eller patient.

2. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Laservanish AB
Org-nr: 559111-3898
Baltzarsgatan 14 F
211 36 Malmö

3. Allmänt

LaserVanish behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). Denna information förklarar hur vi hanterar insamling, behandling, användning och delning av dina personuppgifter. Vår policy rörande personuppgiftsbehandling är att visa största hänsyn angående de personuppgifter vi hanterar och vi lagrar dina personuppgifter under den tid som vi har anledning att behålla dem. Vi strävar att vara transparenta hur vi använder dina personuppgifter samt hur du kan kontrollera dina uppgifter.

4. Vilken information samlar LaserVanish in om dig?

För dig som gör en bokning hos LaserVanish samlar vi in namn och identifikationsnummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-post och betalningsuppgifter. I samband med genomförande av behandling hos oss kan känsliga personuppgifter såsom hälsouppgifter om dig behandlas. Detta kan krävas för att vi säkert ska kunna utföra våra tjänster för dig som patient och kund samt för att upprätthålla lagstiftning i enlighet med bokförings- och journallagar. Har du registrerat dig för vårt nyhetsbrev kommer din e-postadress och ev. ditt namn användas för marknadsföringsändamål fram till dess att du avslutar prenumerationen. Du kan när som helst avsluta prenumerationen av nyhetsbrev genom att kontakta oss eller klicka på avprenumerera-länken i nyhetsbrevets sidfot. Information om webbsideanvändning och IP-adress samlas in via cookies.

5. Hur behandlar LaserVanish din information?

Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig som krävs för boka in, köpa och utföra en behandling, betalningsinformation, att kunna skicka nyheter och erbjudanden. Alla personuppgifter behandlas med beaktande av konfidentialitet och alltid med stöd av laglig grund. Om det är nödvändigt kommer dina personuppgifter överföras till våra tjänsteleverantörer (t ex bankleverantör) eller berörda myndigheter.

6. Så länge sparas personuppgifterna

LaserVanish sparar personuppgifterna så länge som det behövs för ändamålet de samlades in för eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar. Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial.

7. Registrerades rättigheter

Du har rätt till att begära information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att när som helst begära rättelse eller radering av dina uppgifter som du anser vara felaktiga. Du kan när som helst avsluta prenumerationen av nyhetsbrev genom att kontakta oss eller klicka på avprenumerera-länken i nyhetsbrevets sidfot

8. Klagomål

Om du har frågor angående hur dina personuppgifter har behandlats kan du kontakta oss eller lämna ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.

9. Kontakta oss

Du kan kontakta oss via:

E-post: info@laservanish.se
Telefon: 040 - 56 00 00

Eller skriv till:

Laservanish AB
559111-3898
Baltzarsgatan 14 F
211 36 Malmö