Se aktuella kampanjer hos Laservanish!

1. Introduktion

Det här dokumentet innehåller information om behandling av personuppgifter inom ramen för vår användning av kunddata.

2. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Laservanish AB
559111-3898
Baltzarsgatan 14
211 36 Malmö
Skåne län

3. Allmänt

Laservanish AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679). Denna information förklarar hur vi hanterar insamling, behandling, användning och delning av dina personuppgifter. Laservanish AB policy rörande personuppgiftsbehandling är att visa största hänsyn angående de personuppgifter vi hanterar och vi lagrar dina personuppgifter under den tid som vi har anledning att behålla dem. Vi strävar att vara transparenta hur vi använder dina personuppgifter samt hur du kan kontrollera dina uppgifter.

4. Vilken information samlar vi in om dig?

Laservanish AB samlar in dina personuppgifter när du registrerar dig hos oss, köper eller beställer en vara. Vi samlar även in uppgifter när du t ex frivilligt deltar i tävlingar eller kontaktar vår kundtjänst. Har du registrerat dig för vårt nyhetsbrev kommer din e-postadress och ev. ditt namn användas för marknadsföringsändamål fram till dess att du avslutar prenumerationen. Du kan när som helst avsluta prenumerationen av nyhetsbrev genom att kontakta oss eller klicka på avprenumerera-länken i nyhetsbrevets sidfot. Information om webbsideanvändning samlas in via cookies. För att fullgöra en beställning på vår webbplats kan du bli ombedd att lämna uppgifter om ditt namn, personnummer, e-postadress, leveransadress och telefonnummer.

5. Hur behandlar vi din information?

Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig som krävs för att behandla din beställning, hantera ditt konto, betalningsinformation, leveranser samt skicka nyheter och erbjudanden. Alla personuppgifter behandlas med beaktande av konfidentialitet och alltid med stöd av laglig grund. Om det är nödvändigt kommer dina personuppgifter överföras till våra tjänsteleverantörer (t ex fraktbolag och faktureringsbolag) eller berörda myndigheter.

6. Så länge sparas personuppgifterna

Laservanish AB sparar personuppgifterna så länge som det behövs för ändamålet de samlades in för eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar. Köp, orderhistorik och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial. Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som behövs för att kunna förebygga och rapportera brott.

7. Registrerades rättigheter

Du har rätt till att begära information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att när som helst begära rättelse eller radering av dina uppgifter som du anser vara felaktiga.

8. Klagomål

Om du har frågor angående hur dina personuppgifter har behandlats kan du kontakta oss eller lämna ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.

9. Kontakta oss

Du kan kontakta oss via:

  • E-post: info@laservanish.se
  • Telefon: 040-56 00 00

Eller skriv till:

Laservanish AB
Baltzarsgatan 14
211 36 Malmö
Skåne län