Ta bort Xantelasma i ögonregionen

Xanthelasma Palpebrarum är kolesterolbildningar som förekommer på övre samt undre ögonlocken, ofta lokaliserade av inre ögonvrån. Tyvärr kan denna åkomma vara växande till sin art, och den försvinner ej av sig självt. Xantelasma går att ta bort med CO2 laser, Koldioxidlaser och lämnar inga synliga spår efter läkningstiden när sista behandlingen är utförd.

Behandling mot Xantelasma

Före- och efterbild som visar behandling mot Xantelasma runt ögonen

Beroende på hur omfattande Xantelasma Du har, behövs det mellan 1–4 behandlingar. Resultatet vid borttagning av Xantelasma är permanent, såvida Du ej lider av något sjukdomstillstånd som är obehandlat. Vid behandling med laser mot Xantelasma, förångas fettansamligen och lämnar huden aningen svullen. En sårskorpa bildas och faller av huden inom ca 10 dagar. Svullnad förekommer de första 2–4 dagarna, men du kan utföra arbete, hygien, dusch och träna som vanligt. Åkomman drabbar främst äldre, men är Du yngre kan det vara ett tydligt tecken på förhöjda blodfetter, kolesterol eller helt enkelt hereditet (ärftliga faktorer). Uppskattningsvis har hälften av alla individer med Xantelasma förhöjt kolesterolvärde.

Om du upptäcker Xantelasma, boka en hälsokontroll hos Din husläkare eller vårdcentral. Du kommer då få ta blodprover och kontroll av LDL-kolesterol, det kan nämligen ge upphov till allvarliga hälsoproblem.

Fettansamlingarna kan vara ett tecken på för högt kolesterolvärde, levercirros, övervikt eller andra hjärtrelaterade sjukdomar. Arvsanlag spelar också in till stor del, kanske har någon i Din familj Xantelasma bakåt i generationerna. Rökning är definitivt någonting du bör se över att sluta med om du drabbats av Xantelasma. När Xantelasman är till följd av för högt kolesterolvärde eller sjukdom, kan denna vara återkommande. Därav Vi vill att patienten behandlar sjukdomen samtidigt eller innan behandlingen utförs. Detta för att förhindra att behandling måste upprepas i framtiden.

Xantelasma är ingenting farligt, men kan vara nog så störande kosmetiskt – ibland även inverkande på synen då fettansamlingarna kan bli väldigt stora och hänga från övre ögonlocken. Väldigt känsliga hudtyper som lätt bildar rodnad efter ingrepp, kan få en långvarig rodnad där Xantelasman tagits bort. Detta försvinner vanligen inom 3–6 veckor. Är du väldigt mörk i huden (ursprung från afrikanska länder) kan du temporärt bli mörkare på området där Xantelasman suttit, det är ofarligt och övergående inom de närmsta månaderna. Dusch eller bad skall undvikas på 8 timmar efter utförd behandling. Mascara går bra att använda, men patienten skall undvika ögonskugga eller eyeliner under läkningstiden.

Få prisuppgift på din behandling

Full borttagning ligger mellan 1.000 kr (för enstaka, små ansamlingar) till 10.000 kr (vid mer utbredd och omfattande Xantelasma).

För att erhålla prisuppgift, e-posta foto till foto@laservanish.se eller boka in en undersökning hos oss (300 kr).